Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet -

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR

Regional verksamhet

Sverige är ett avlångt land, hela 365 mil från norr till söder. Vi har i föreningen medlemmar i hela landet och jobbar för att påverka ”arbetslivet” att bli så positivt som möjligt – för att minska mobbning och kränkningar så att vi alla kan få samma chans till ett jobb som man trivs på. För att komma närmre dig som medlem så startar vi nu upp regional verksamhet. Vi pratade om att komma nära medlemmen och ge möjlighet att träffas för att byta erfarenheter men också för att bli starkare påverkansmässigt och få en lokal anknytning.

Region Norr, norr@foreningenstopp.se
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Kontaktperson: Eva Jorendal

Mälardalen, malardalen@foreningenstopp.se
Sörmland, Uppland, Närke, Västmanland
kontaktperson: Sodabe Irani, Kristina Lagerquist
kontaktperson Värmland: Märta-Elin Christenson 

Region Väst, vast@foreningenstopp.se
Kontaktperson: Annika Johansson

Region Syd, syd@foreningenstopp.se
Kontaktperson: Anders Larsson

Välkommen till din rikstäckande organisation!

JOURTELEFON

Om du behöver råd och vägledning när det gäller mobbning/kränkningar - ring oss!
Torsdag kl 18-20
Tfn 019-507 05 19
Övrig tid:
073-568 21 12

BLI MEDLEM!

Medlemsavgifter är 170 kr för enskild medlem och 220 kr för familj. Ange namn, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer i samband med insättning på
Plusgiro 41 63 32-5

ATT TÄNKA PÅ...

Ingen ska gå ensam på rehabiliteringsmöte eller liknande möte med arbetsgivare, fack eller försäkringskassa. Ta gärna med stödperson som vittne. Ta också gärna med en bandspelare så du kan spela in. För mer tips, kontakta oss.