Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet - ____________________________________________________________________________

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR

 

Stödföreningar

Nätverket SLUSSA - Samling för Livslust till utbrända, superstressade och anhöriga
Larf Norrbotten- Långtidssjukas och Arbetsskadades Riksförbund
Larf Trelleborg - Långtidssjukas och Arbetsskadades Riksförbund
FUSiG – Föreningen för Utbrända och Stressutsatta i Göteborg
FMSU – Föreningen Mot Stress och Utbrändhet
Nätverket RESURS – Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället
OMM – Organisation Mot Mobbning
NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
ALAF – Arbetsskadades, Långtidssjukas och Förtidspensionerades Förening
FRIS -  Försäkringstagarnas Rätt i Samhället, Karlstad 
Insolvens –Riksförbundet för överskuldsatta
Mobbingjouren MOD.