Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet - ____________________________________________________________________________

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR

Här kan du dela med dig av din egen berättelse - i diktform eller berättelseform - du väljer själv om
Stoppmedlemmen Kristina berättar från skolans värld
vill vara anonym, använda signatur eller med namn. Skicka ditt inlägg till
Vem är du?

Det finns...

MOBBNINGSÄRENDE I UMEÅ TINGSRÄTT.
Universitetslektor Homa Mirzaie har stämt sin arbetsgivare Umeå universitet pga flerårig mobbning.
Det är ytterligare fem personer som blivit utmobbade på samma arbetsplats, men Homa Mirzaie är
först som stämt arbetsgivaren. Läs Homa Mirzaies blogg. TV4 Umeå 2011-07-08: Homa Mirzaie överklagar
Läs kommentar om domen här Även juridiska institutionen har stora problem: Krig hotar juridisk institution

Kerstin Roslind till minne. Kerstin hade stor betydelse för kampen mot vuxenmobbning då hon gick ut offentligt på flera sätt. Förlusten är stor då hon nu lämnat oss efter en tids kamp mot cancer. Kerstin var en av dem som Maciej Zaremba skrev om i artikelserien i DN 2010:
DN 2010-06-01 Mobbarna och Rättvisan. "Säg inget vänligt till mig"
Agneta Strindingers performanceutställning i Malmö: En dag fick jag nog
Några bilder från utställningen

Uställning och seminarium "Vuxna mobbar vuxna " i Kalmar
Newsmill 2011-02-18 Offer för mobbning: Varför tystas jag av SVT?
Newsmill 2011-03-03 Bortklippt av SVT, strypt yttrandefrihet
Efter protester av övriga föreläsare, bl a Maciej Zaremba och psykiatern Per Borgå, gick svt med på att även Kerstins föreläsning skulle sändas i svt.
Se Kerstins föreläsning på svt-play: Jag bär smärtan inom mig - en berättelse om mobbning.

 

 
. 

ATT TÄNKA PÅ...
Ingen ska gå ensam på rehabiliteringsmöte eller liknande möte med arbetsgivare, fack eller försäkringskassa. Ta gärna med stödperson som vittne. Ta också gärna med en bandspelare så du kan spela in. För mer tips, kontakta oss.
BLI MEDLEM
Medlemsavgifter är 150 kr för enskild medlem och 2000 kr för familj. Ange namn och adress i samband med insättning på Plusgiro 41 63 32-5
JOURTELEFON
Om du behöver råd och vägledning när det gäller mobbning/kränkningar - ring oss!
031-353 17 51
måndagar 10-12

019-507 05 19

torsdagar 18-20

Övrig tid, lämna meddelande så ringer vi upp.
Kvällstid kan du prova: 0735-68 21 12.