Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet -

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen, skicka ett mail till:
styrelsen@foreningenstopp.se

Eva Jorendal, ordförande, 070-251 60 96, mail till ordförande:
ordforande@foreningenstopp.seTed Bondefalk, tfn 0705-685230, ted@foreningenstopp.se
Sodabe Irani, tfn 0700-393146, sodabe@foreningenstopp.se
Marie-Louise Winbladh, 0701-436078, marie-louise@foreningenstopp.se
Ingrid Bergman, tfn 0250-43755,ingrid@foreningenstopp.se
Lars Carlsson, tfn 0735-682112, lars@foreningenstopp.se
Erik Johansson, tfn 0705-112375, erik@foreningenstopp.se
Kristina Lagerquist, 0736-584643, kristina@foreningenstopp.se

Juridiska frågor
Ted Bondefalk och Eva Jorendal, skicka ett mail till:
juridiskafragor@foreningenstopp.se


Valberedning
Mail till valberedningen: valberedningen@foreningenstopp.se

.

JOURTELEFON

Om du behöver råd och vägledning när det gäller mobbning/kränkningar - ring oss!
Torsdag kl 18-20
Tfn 019-507 05 19
Övrig tid:
073-568 21 12

BLI MEDLEM!

Medlemsavgifter är 170 kr för enskild medlem och 220 kr för familj. Ange namn, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer i samband med insättning på
Plusgiro 41 63 32-5

ATT TÄNKA PÅ...

Ingen ska gå ensam på rehabiliteringsmöte eller liknande möte med arbetsgivare, fack eller försäkringskassa. Ta gärna med stödperson som vittne. Ta också gärna med en bandspelare så du kan spela in. För mer tips, kontakta oss.